Wonderputt

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và thiết lập sức mạnh của cú đánh của bạn. Cố gắng đưa bóng vào lỗ với càng ít cú đánh càng tốt.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và thiết lập sức mạnh của cú đánh của bạn. Cố gắng đưa bóng vào lỗ với càng ít cú đánh càng tốt.

4.3 Rating Star
46,092
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và thiết lập sức mạnh của cú đánh của bạn. Cố gắng đưa bóng vào lỗ với càng ít cú đánh càng tốt.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm mục tiêu và thiết lập sức mạnh của cú đánh của bạn. Cố gắng đưa bóng vào lỗ với càng ít cú đánh càng tốt.

4.3 Rating Star
46,092
Phiếu bầu