World's Hardest Game 2

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

3.9 Rating Star
60,750
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

3.9 Rating Star
60,750
Phiếu bầu