Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Duality of Opposites

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,152 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Nov 09, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp để lấy vòng tròn nhỏ và kéo nó xung quanh. Khi bạn giữ nút chuột, bạn sẽ kéo vòng tròn lớn hơn về phía mình. Mỗi vòng tròn có thể đi qua màu riêng của nó, nhưng không thể đi qua màu khác. Đưa cả hai vòng tròn vào mục tiêu nhanh nhất có thể!

Nhấp để lấy vòng tròn nhỏ và kéo nó xung quanh. Khi bạn giữ nút chuột, bạn sẽ kéo vòng tròn lớn hơn về phía mình. Mỗi vòng tròn có thể đi qua màu riêng của nó, nhưng không thể đi qua màu khác. Đưa cả hai vòng tròn vào mục tiêu nhanh nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(5,152 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Nov 09, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp để lấy vòng tròn nhỏ và kéo nó xung quanh. Khi bạn giữ nút chuột, bạn sẽ kéo vòng tròn lớn hơn về phía mình. Mỗi vòng tròn có thể đi qua màu riêng của nó, nhưng không thể đi qua màu khác. Đưa cả hai vòng tròn vào mục tiêu nhanh nhất có thể!

Nhấp để lấy vòng tròn nhỏ và kéo nó xung quanh. Khi bạn giữ nút chuột, bạn sẽ kéo vòng tròn lớn hơn về phía mình. Mỗi vòng tròn có thể đi qua màu riêng của nó, nhưng không thể đi qua màu khác. Đưa cả hai vòng tròn vào mục tiêu nhanh nhất có thể!

4.0 Rating Star
5,152
Phiếu bầu