Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

World's Hardest Game 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(49,745 Phiếu bầu)
Release :
Nov 01, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(49,745 Phiếu bầu)
Release :
Nov 01, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng để di chuyển giữa các phòng. Nhận tất cả các đồng xu màu vàng trong cấp độ để mở khóa lối ra. Nhấn P hoặc nút tạm dừng để xem bản đồ để bạn biết phải đi đâu.

4.1 Rating Star
49,745
Phiếu bầu