60 Second Burger Run

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút để chạy và nhảy. Đi đến trạm xe buýt ở mỗi cấp độ để đến gần hơn với món burger ngon. Bạn có thể đến đó trước khi cửa hàng đóng cửa không?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Bạn có 60 giây để vượt qua mê cung để đến quầy bánh mì kẹp thịt, vì vậy bạn nên bắt đầu chạy!

4.1 Rating Star
337,290
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút để chạy và nhảy. Đi đến trạm xe buýt ở mỗi cấp độ để đến gần hơn với món burger ngon. Bạn có thể đến đó trước khi cửa hàng đóng cửa không?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Bạn có 60 giây để vượt qua mê cung để đến quầy bánh mì kẹp thịt, vì vậy bạn nên bắt đầu chạy!

4.1 Rating Star
337,290
Phiếu bầu