Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

7 Second Haircuts

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 20, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(12,130 Phiếu bầu)
Release :
Aug 15, 2022

Hướng dẫn

Left Click and move your mouse to start the razor and cut hair. Match the haircut seen in the photo. After all, that's what the client wants!

Later in the game you'll be able to dye hair. Right Click and move your mouse to dye hair.

Make sure your clients leave happy so you can earn tips to pay your rent by the end of the day. Can you stay in business for the full week?

Nhấp chuột trái và di chuyển chuột để bắt đầu dao cạo và cắt tóc. Phù hợp với kiểu tóc nhìn thấy trong bức ảnh. Rốt cuộc, đó là những gì khách hàng muốn!

Sau này trong trò chơi, bạn sẽ có thể nhuộm tóc. Nhấp chuột phải và di chuyển chuột để nhuộm tóc.

Đảm bảo rằng khách hàng của bạn vui vẻ rời đi để bạn có thể kiếm tiền boa để trả tiền thuê nhà vào cuối ngày. Bạn có thể tiếp tục kinh doanh cả tuần không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 20, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(12,130 Phiếu bầu)
Release :
Aug 15, 2022

Hướng dẫn

Left Click and move your mouse to start the razor and cut hair. Match the haircut seen in the photo. After all, that's what the client wants!

Later in the game you'll be able to dye hair. Right Click and move your mouse to dye hair.

Make sure your clients leave happy so you can earn tips to pay your rent by the end of the day. Can you stay in business for the full week?

Nhấp chuột trái và di chuyển chuột để bắt đầu dao cạo và cắt tóc. Phù hợp với kiểu tóc nhìn thấy trong bức ảnh. Rốt cuộc, đó là những gì khách hàng muốn!

Sau này trong trò chơi, bạn sẽ có thể nhuộm tóc. Nhấp chuột phải và di chuyển chuột để nhuộm tóc.

Đảm bảo rằng khách hàng của bạn vui vẻ rời đi để bạn có thể kiếm tiền boa để trả tiền thuê nhà vào cuối ngày. Bạn có thể tiếp tục kinh doanh cả tuần không?

3.7 Rating Star
12,130
Phiếu bầu