Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Roller Cactus

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,312 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2013

Hướng dẫn

Nhấp vào các phần khác nhau của cây xương rồng để đưa nó vào đúng hình dạng trước khi nó đi qua các lỗ. Bạn có thể làm điều đó đủ nhanh?

Nhấp vào các phần khác nhau của cây xương rồng để đưa nó vào đúng hình dạng trước khi nó đi qua các lỗ. Bạn có thể làm điều đó đủ nhanh?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,312 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2013

Hướng dẫn

Nhấp vào các phần khác nhau của cây xương rồng để đưa nó vào đúng hình dạng trước khi nó đi qua các lỗ. Bạn có thể làm điều đó đủ nhanh?

Nhấp vào các phần khác nhau của cây xương rồng để đưa nó vào đúng hình dạng trước khi nó đi qua các lỗ. Bạn có thể làm điều đó đủ nhanh?

3.7 Rating Star
1,312
Phiếu bầu