Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Doggnation

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,854 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 02, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Doggs xây dựng lâu đài của họ! Họ cần thu thập các khối màu theo đúng thứ tự khi đi ngang qua các Dogg khác. Nhấp vào Dogg và anh ta sẽ quay lại để không nhặt được khối nào từ anh ta!
Giúp Doggs xây dựng lâu đài của họ! Họ cần thu thập các khối màu theo đúng thứ tự khi đi ngang qua các Dogg khác. Nhấp vào Dogg và anh ta sẽ quay lại để không nhặt được khối nào từ anh ta!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,854 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 02, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Doggs xây dựng lâu đài của họ! Họ cần thu thập các khối màu theo đúng thứ tự khi đi ngang qua các Dogg khác. Nhấp vào Dogg và anh ta sẽ quay lại để không nhặt được khối nào từ anh ta!
Giúp Doggs xây dựng lâu đài của họ! Họ cần thu thập các khối màu theo đúng thứ tự khi đi ngang qua các Dogg khác. Nhấp vào Dogg và anh ta sẽ quay lại để không nhặt được khối nào từ anh ta!
3.3 Rating Star
1,854
Phiếu bầu