Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sort It Out

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(800 Phiếu bầu)
Release :
Aug 21, 2018

Hướng dẫn

Kéo các câu trả lời đúng vào hộp màu trắng, sau đó nhấn đi. Nếu không có câu trả lời đúng, chỉ cần nhấn đi mà không đặt bất cứ thứ gì vào hộp.

Đọc hướng dẫn và kéo đúng hình dạng, màu sắc, chữ cái hoặc số vào hộp màu trắng, sau đó nhấn go.

Nếu không có câu trả lời đúng, chỉ cần nhấn đi mà không đặt bất cứ thứ gì vào hộp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(800 Phiếu bầu)
Release :
Aug 21, 2018

Hướng dẫn

Kéo các câu trả lời đúng vào hộp màu trắng, sau đó nhấn đi. Nếu không có câu trả lời đúng, chỉ cần nhấn đi mà không đặt bất cứ thứ gì vào hộp.

Đọc hướng dẫn và kéo đúng hình dạng, màu sắc, chữ cái hoặc số vào hộp màu trắng, sau đó nhấn go.

Nếu không có câu trả lời đúng, chỉ cần nhấn đi mà không đặt bất cứ thứ gì vào hộp.

3.8 Rating Star
800
Phiếu bầu