Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Symmetry Challenge

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,005 Phiếu bầu)
Release :
Jan 08, 2021

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo một hình đối xứng ở phía bên kia của bảng. Nhấn một lần để điền vào một ô. Nhấn một lần nữa để thay đổi màu sắc của nó. Hoàn thành bốn vòng trước khi bạn hết thời gian để vượt qua cấp độ.

Mục tiêu của bạn là tạo một hình đối xứng ở phía bên kia của bảng. Nhấp một lần để điền vào một gạch. Nhấp một lần nữa để thay đổi màu sắc của nó. Hoàn thành bốn vòng trước khi bạn hết thời gian để vượt qua cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,005 Phiếu bầu)
Release :
Jan 08, 2021

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo một hình đối xứng ở phía bên kia của bảng. Nhấn một lần để điền vào một ô. Nhấn một lần nữa để thay đổi màu sắc của nó. Hoàn thành bốn vòng trước khi bạn hết thời gian để vượt qua cấp độ.

Mục tiêu của bạn là tạo một hình đối xứng ở phía bên kia của bảng. Nhấp một lần để điền vào một gạch. Nhấp một lần nữa để thay đổi màu sắc của nó. Hoàn thành bốn vòng trước khi bạn hết thời gian để vượt qua cấp độ.

3.5 Rating Star
1,005
Phiếu bầu