Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Above Average Guy

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(9,127 Phiếu bầu)
Release :
May 26, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển nhân vật của bạn. Giải câu đố ở mỗi cấp độ và đến cửa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào phát thanh viên và anh ấy sẽ đưa ra gợi ý cho bạn, nhưng đừng mong khán giả của bạn thích nó! Cố gắng kết thúc trò chơi với càng nhiều khán giả càng tốt!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển nhân vật của bạn. Giải câu đố ở mỗi cấp độ và đến cửa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào phát thanh viên và anh ấy sẽ đưa ra gợi ý cho bạn, nhưng đừng mong khán giả của bạn thích nó! Cố gắng kết thúc trò chơi với càng nhiều khán giả càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(9,127 Phiếu bầu)
Release :
May 26, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển nhân vật của bạn. Giải câu đố ở mỗi cấp độ và đến cửa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào phát thanh viên và anh ấy sẽ đưa ra gợi ý cho bạn, nhưng đừng mong khán giả của bạn thích nó! Cố gắng kết thúc trò chơi với càng nhiều khán giả càng tốt!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển nhân vật của bạn. Giải câu đố ở mỗi cấp độ và đến cửa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào phát thanh viên và anh ấy sẽ đưa ra gợi ý cho bạn, nhưng đừng mong khán giả của bạn thích nó! Cố gắng kết thúc trò chơi với càng nhiều khán giả càng tốt!

4.1 Rating Star
9,127
Phiếu bầu