Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fallen From the Moon

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,263 Phiếu bầu)
Release :
Dec 10, 2012

Hướng dẫn

Nhấp vào những thứ xung quanh để giải câu đố ở mỗi cấp độ để đưa cậu bé trở lại Mặt trăng.

Nhấp vào những thứ xung quanh để giải câu đố ở mỗi cấp độ để đưa cậu bé trở lại Mặt trăng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,263 Phiếu bầu)
Release :
Dec 10, 2012

Hướng dẫn

Nhấp vào những thứ xung quanh để giải câu đố ở mỗi cấp độ để đưa cậu bé trở lại Mặt trăng.

Nhấp vào những thứ xung quanh để giải câu đố ở mỗi cấp độ để đưa cậu bé trở lại Mặt trăng.

4.5 Rating Star
7,263
Phiếu bầu