Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Detective GUI

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,957 Phiếu bầu)
Release :
Apr 29, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S, Xuống hoặc E để vào các cửa hoặc để bắt đầu một cấp độ từ bản đồ thế giới. Tìm cách đạt được cờ trắng ở mỗi cấp độ! Nhưng hãy nhớ rằng, không phải mọi thứ luôn như vẻ ngoài của nó.

MẸO: GUI có nghĩa là Giao diện người dùng đồ họa, dùng để chỉ tất cả các nút trên màn hình. Đôi khi các nút này có thể có các chức năng đặc biệt mà bạn không mong đợi. Hãy thử nhấp vào các nút khác nhau và xem liệu bạn có thể nảy ra ý tưởng mới không!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S, Xuống hoặc E để vào các cửa hoặc để bắt đầu một cấp độ từ bản đồ thế giới. Tìm cách đạt được cờ trắng ở mỗi cấp độ! Nhưng hãy nhớ rằng, không phải mọi thứ luôn như vẻ ngoài của nó.

MẸO: GUI có nghĩa là Giao diện người dùng đồ họa, dùng để chỉ tất cả các nút trên màn hình. Đôi khi các nút này có thể có các chức năng đặc biệt mà bạn không mong đợi. Hãy thử nhấp vào các nút khác nhau và xem liệu bạn có thể nảy ra ý tưởng mới không!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(3,957 Phiếu bầu)
Release :
Apr 29, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S, Xuống hoặc E để vào các cửa hoặc để bắt đầu một cấp độ từ bản đồ thế giới. Tìm cách đạt được cờ trắng ở mỗi cấp độ! Nhưng hãy nhớ rằng, không phải mọi thứ luôn như vẻ ngoài của nó.

MẸO: GUI có nghĩa là Giao diện người dùng đồ họa, dùng để chỉ tất cả các nút trên màn hình. Đôi khi các nút này có thể có các chức năng đặc biệt mà bạn không mong đợi. Hãy thử nhấp vào các nút khác nhau và xem liệu bạn có thể nảy ra ý tưởng mới không!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S, Xuống hoặc E để vào các cửa hoặc để bắt đầu một cấp độ từ bản đồ thế giới. Tìm cách đạt được cờ trắng ở mỗi cấp độ! Nhưng hãy nhớ rằng, không phải mọi thứ luôn như vẻ ngoài của nó.

MẸO: GUI có nghĩa là Giao diện người dùng đồ họa, dùng để chỉ tất cả các nút trên màn hình. Đôi khi các nút này có thể có các chức năng đặc biệt mà bạn không mong đợi. Hãy thử nhấp vào các nút khác nhau và xem liệu bạn có thể nảy ra ý tưởng mới không!

4.4 Rating Star
3,957
Phiếu bầu