Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ballooner LP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(954 Phiếu bầu)
Release :
Sep 11, 2012

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để loại bỏ chúng và giải phóng các quả bóng bay màu tím. Đừng để bị bật ra!

Nhiều cấp độ tuyệt vời hơn cho Ballooner trong gói cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để click vào các đối tượng để loại bỏ chúng để giải phóng các quả bóng bay để chúng có thể bay đi. Hãy chắc chắn để tránh bị popped!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(954 Phiếu bầu)
Release :
Sep 11, 2012

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để loại bỏ chúng và giải phóng các quả bóng bay màu tím. Đừng để bị bật ra!

Nhiều cấp độ tuyệt vời hơn cho Ballooner trong gói cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để click vào các đối tượng để loại bỏ chúng để giải phóng các quả bóng bay để chúng có thể bay đi. Hãy chắc chắn để tránh bị popped!

4.1 Rating Star
954
Phiếu bầu