Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Foxy Blocks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(653 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Release:
Jul 11, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Chạm vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Nhấp vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(653 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Release:
Jul 11, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Chạm vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

Mục tiêu của bạn là đưa từng con cáo đến được hang. Nhấp vào một khối gỗ để loại bỏ nó và sử dụng trọng lực để hướng dẫn những con cáo về nhà của chúng.

4.0 Rating Star
653
Phiếu bầu