Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color Joy

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,113 Phiếu bầu)
Release :
Jul 28, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,113 Phiếu bầu)
Release :
Jul 28, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

Mục tiêu của bạn là thả một hình dạng màu vào mỗi cổng. Màu sắc cần phải phù hợp! Bấm vào khối băng để có được chúng ra khỏi con đường.

3.2 Rating Star
1,113
Phiếu bầu