Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vampirizer

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,746 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là va vào con người và biến họ thành ma cà rồng. Nhấn để loại bỏ các khối đá và lăn ma cà rồng vào mục tiêu của chúng.

Mục tiêu của bạn là va vào con người và biến họ thành ma cà rồng. Nhấp để loại bỏ các khối đá và cuộn ma cà rồng thành mục tiêu của chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,746 Phiếu bầu)
Release :
Oct 27, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là va vào con người và biến họ thành ma cà rồng. Nhấn để loại bỏ các khối đá và lăn ma cà rồng vào mục tiêu của chúng.

Mục tiêu của bạn là va vào con người và biến họ thành ma cà rồng. Nhấp để loại bỏ các khối đá và cuộn ma cà rồng thành mục tiêu của chúng.

4.1 Rating Star
2,746
Phiếu bầu