Baw

Hướng dẫn

Để điều khiển nhân vật màu trắng, sử dụng A/D để di chuyển và W để nhảy. Để điều khiển nhân vật màu đen, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cánh cửa phù hợp với màu của họ. Hãy chắc chắn rằng họ không rơi!

Nhấn A/D để di chuyển ký tự màu trắng và nhấn W để nhảy. Sử dụng các phím mũi tên để nhân vật màu đen di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhấn phím nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy kép.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cánh cửa phù hợp với màu của họ. Các nhân vật chỉ có thể đi trên nền phù hợp với màu của họ, vì vậy hãy đảm bảo rằng họ không bị ngã!

4.4 Rating Star
3,338
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Để điều khiển nhân vật màu trắng, sử dụng A/D để di chuyển và W để nhảy. Để điều khiển nhân vật màu đen, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cánh cửa phù hợp với màu của họ. Hãy chắc chắn rằng họ không rơi!

Nhấn A/D để di chuyển ký tự màu trắng và nhấn W để nhảy. Sử dụng các phím mũi tên để nhân vật màu đen di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhấn phím nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy kép.

Mục tiêu của bạn là đưa từng nhân vật đến cánh cửa phù hợp với màu của họ. Các nhân vật chỉ có thể đi trên nền phù hợp với màu của họ, vì vậy hãy đảm bảo rằng họ không bị ngã!

4.4 Rating Star
3,338
Phiếu bầu