Big Tower Tiny Square 2

Hướng dẫn

Sử dụng các nút màu đỏ trên màn hình để di chuyển và nút màu xanh để nhảy. Bạn có thể nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy flappy. Bạn có thể nhảy khỏi tường để đến những khu vực cao hơn khi leo lên tòa tháp lớn!

Tránh các chướng ngại vật cũ và mới: hố dung nham, tia laser phát hiện chuyển động và gai quay. Bạn có thể lên đến đỉnh và cứu Dứa một lần nữa không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy flappy. Bạn có thể nhảy khỏi tường để đến những khu vực cao hơn khi leo lên tòa tháp lớn!

Tránh các chướng ngại vật cũ và mới: hố dung nham, tia laser phát hiện chuyển động và gai quay. Bạn có thể lên đến đỉnh và cứu Dứa một lần nữa không?

4.7 Rating Star
44,158
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút màu đỏ trên màn hình để di chuyển và nút màu xanh để nhảy. Bạn có thể nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy flappy. Bạn có thể nhảy khỏi tường để đến những khu vực cao hơn khi leo lên tòa tháp lớn!

Tránh các chướng ngại vật cũ và mới: hố dung nham, tia laser phát hiện chuyển động và gai quay. Bạn có thể lên đến đỉnh và cứu Dứa một lần nữa không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể nhảy hai lần để thực hiện cú nhảy flappy. Bạn có thể nhảy khỏi tường để đến những khu vực cao hơn khi leo lên tòa tháp lớn!

Tránh các chướng ngại vật cũ và mới: hố dung nham, tia laser phát hiện chuyển động và gai quay. Bạn có thể lên đến đỉnh và cứu Dứa một lần nữa không?

4.7 Rating Star
44,158
Phiếu bầu