Black and White

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

4.4 Rating Star
209,093
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

4.4 Rating Star
209,093
Phiếu bầu