Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Block Rush

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,462 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Nov 02, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt qua cấp độ bằng cách nhấn các nút Trên màn hình. Trượt vào rương kho báu để hoàn thành cấp độ. Nhưng để vinh quang hơn, hãy cố gắng giành lấy vương miện trước! Coi chừng gai và tia laze.

Trượt qua mê cung bằng cách nhấn các phím mũi tên. Trượt vào rương kho báu để hoàn thành cấp độ. Nhưng để vinh quang hơn, hãy cố gắng giành lấy vương miện trước! Coi chừng gai và tia laze.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,462 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Nov 02, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trượt qua cấp độ bằng cách nhấn các nút Trên màn hình. Trượt vào rương kho báu để hoàn thành cấp độ. Nhưng để vinh quang hơn, hãy cố gắng giành lấy vương miện trước! Coi chừng gai và tia laze.

Trượt qua mê cung bằng cách nhấn các phím mũi tên. Trượt vào rương kho báu để hoàn thành cấp độ. Nhưng để vinh quang hơn, hãy cố gắng giành lấy vương miện trước! Coi chừng gai và tia laze.

3.8 Rating Star
1,462
Phiếu bầu