Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slide Together

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(563 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2020

Hướng dẫn

Vuốt để trượt khối lập phương của bạn. Chạm vào các khối màu xanh lá cây để gắn vào chúng. Trượt trên bản đồ và kết nối tất cả các khối theo đúng thứ tự.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để trượt khối lập phương của bạn. Chạm vào các khối màu xanh lá cây để biến chúng thành màu xanh lam và gắn vào chúng. Trượt trên bản đồ và kết nối tất cả các khối theo đúng thứ tự.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(563 Phiếu bầu)
Release :
Jun 30, 2020

Hướng dẫn

Vuốt để trượt khối lập phương của bạn. Chạm vào các khối màu xanh lá cây để gắn vào chúng. Trượt trên bản đồ và kết nối tất cả các khối theo đúng thứ tự.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để trượt khối lập phương của bạn. Chạm vào các khối màu xanh lá cây để biến chúng thành màu xanh lam và gắn vào chúng. Trượt trên bản đồ và kết nối tất cả các khối theo đúng thứ tự.

3.7 Rating Star
563
Phiếu bầu