Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Milt

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(634 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Release:
Dec 16, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để lao theo bất kỳ hướng nào và lấy quà. Bạn sẽ để lại một dấu vết phía sau mà bạn không thể quay lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại.

Sử dụng các phím mũi tên để lao theo bất kỳ hướng nào và lấy quà. Bạn sẽ để lại một dấu vết phía sau mà bạn không thể quay lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(634 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Release:
Dec 16, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để lao theo bất kỳ hướng nào và lấy quà. Bạn sẽ để lại một dấu vết phía sau mà bạn không thể quay lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại.

Sử dụng các phím mũi tên để lao theo bất kỳ hướng nào và lấy quà. Bạn sẽ để lại một dấu vết phía sau mà bạn không thể quay lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại.

3.7 Rating Star
634
Phiếu bầu