Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sweet Jelly

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(957 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Sep 28, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mang tất cả thạch lại với nhau thành một hình. Trượt thạch để di chuyển nó. Khi hai viên thạch va vào nhau, chúng sẽ dính vào nhau để tạo thành một hình dạng mới.

Mang tất cả thạch lại với nhau thành một hình. Nhấp và trượt thạch để di chuyển nó. Khi hai viên thạch va vào nhau, chúng sẽ dính vào nhau để tạo thành một hình dạng mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(957 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Sep 28, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mang tất cả thạch lại với nhau thành một hình. Trượt thạch để di chuyển nó. Khi hai viên thạch va vào nhau, chúng sẽ dính vào nhau để tạo thành một hình dạng mới.

Mang tất cả thạch lại với nhau thành một hình. Nhấp và trượt thạch để di chuyển nó. Khi hai viên thạch va vào nhau, chúng sẽ dính vào nhau để tạo thành một hình dạng mới.

3.4 Rating Star
957
Phiếu bầu