Block Shooter Frenzy

Hướng dẫn

Kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Loại bỏ tất cả các khối trước khi bạn hết đạn.

Nhấp và kéo để nhắm bắn, sau đó thả ra để bắn. Mục tiêu của bạn là phá vỡ tất cả các khối trước khi hết đạn.

4.0 Rating Star
8,415
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Loại bỏ tất cả các khối trước khi bạn hết đạn.

Nhấp và kéo để nhắm bắn, sau đó thả ra để bắn. Mục tiêu của bạn là phá vỡ tất cả các khối trước khi hết đạn.

4.0 Rating Star
8,415
Phiếu bầu