Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Maze 64

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,287 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 18, 2023
Release:
Nov 18, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông và vuốt để trượt dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

Bấm vào một hình vuông và sử dụng các Phím mũi tên để trượt nó dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,287 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 18, 2023
Release:
Nov 18, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông và vuốt để trượt dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

Bấm vào một hình vuông và sử dụng các Phím mũi tên để trượt nó dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

4.1 Rating Star
1,287
Phiếu bầu