Cannon Basketball

Hướng dẫn

Chạm vào bất cứ đâu trên màn hình để nhắm khẩu pháo của bạn. Nhấn vào nút lửa để bắn. Ghi một rổ để đánh bại cấp độ!

Di chuyển chuột của bạn để nhắm khẩu pháo của bạn và nhấp để khởi động quả bóng rổ của bạn. Nhấp vào xa hơn từ khẩu pháo để làm cho cú đánh của bạn mạnh mẽ hơn.

4.5 Rating Star
95,413
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào bất cứ đâu trên màn hình để nhắm khẩu pháo của bạn. Nhấn vào nút lửa để bắn. Ghi một rổ để đánh bại cấp độ!

Di chuyển chuột của bạn để nhắm khẩu pháo của bạn và nhấp để khởi động quả bóng rổ của bạn. Nhấp vào xa hơn từ khẩu pháo để làm cho cú đánh của bạn mạnh mẽ hơn.

4.5 Rating Star
95,413
Phiếu bầu