Carrot Quest

Hướng dẫn

Kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu. Nhận tất cả ba củ cà rốt cho một số điểm hoàn hảo!

Nhấp và kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu màu cam. Thu thập tất cả ba củ cà rốt trên đường để đạt điểm tuyệt đối!

4.0 Rating Star
4,470
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu. Nhận tất cả ba củ cà rốt cho một số điểm hoàn hảo!

Nhấp và kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu màu cam. Thu thập tất cả ba củ cà rốt trên đường để đạt điểm tuyệt đối!

4.0 Rating Star
4,470
Phiếu bầu