Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Parking Puzzle

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,683 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Release:
Jan 27, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đỗ từng chiếc xe trong không gian phù hợp với màu sắc của chúng!

Để di chuyển ô tô, bạn cần đảm bảo có một con đường dẫn đến một bãi đất trống. Nếu ô tô chuyển sang màu xám, bạn phải mở một lỗ để nó chạy. Nếu có chỗ trống, hãy chạm vào ô tô để lái vào đó.

Mục tiêu của bạn là đỗ từng chiếc xe trong không gian phù hợp với màu sắc của chúng!

Để di chuyển ô tô, bạn cần đảm bảo có một con đường dẫn đến một bãi đất trống. Nếu ô tô chuyển sang màu xám, bạn phải mở một lỗ để nó chạy. Nếu có chỗ trống, hãy bấm vào ô tô để lái vào đó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,683 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Release:
Jan 27, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đỗ từng chiếc xe trong không gian phù hợp với màu sắc của chúng!

Để di chuyển ô tô, bạn cần đảm bảo có một con đường dẫn đến một bãi đất trống. Nếu ô tô chuyển sang màu xám, bạn phải mở một lỗ để nó chạy. Nếu có chỗ trống, hãy chạm vào ô tô để lái vào đó.

Mục tiêu của bạn là đỗ từng chiếc xe trong không gian phù hợp với màu sắc của chúng!

Để di chuyển ô tô, bạn cần đảm bảo có một con đường dẫn đến một bãi đất trống. Nếu ô tô chuyển sang màu xám, bạn phải mở một lỗ để nó chạy. Nếu có chỗ trống, hãy bấm vào ô tô để lái vào đó.

4.3 Rating Star
2,683
Phiếu bầu