Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Knight Slider

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,334 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để trượt các quân cờ xung quanh để giúp hiệp sĩ trốn thoát.

Sử dụng chuột để trượt các quân cờ xung quanh để giúp hiệp sĩ trốn thoát.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,334 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để trượt các quân cờ xung quanh để giúp hiệp sĩ trốn thoát.

Sử dụng chuột để trượt các quân cờ xung quanh để giúp hiệp sĩ trốn thoát.

3.4 Rating Star
1,334
Phiếu bầu