Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Unblock the Ball

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,985 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Mar 02, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo một ô để trượt nó. Nối đường từ quả bóng đến khung thành. Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng giành được cả ba ngôi sao.

Nhấp và kéo một ô để trượt nó. Nối đường từ quả bóng đến khung thành. Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng giành được cả ba ngôi sao.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,985 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Mar 02, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo một ô để trượt nó. Nối đường từ quả bóng đến khung thành. Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng giành được cả ba ngôi sao.

Nhấp và kéo một ô để trượt nó. Nối đường từ quả bóng đến khung thành. Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng giành được cả ba ngôi sao.

4.2 Rating Star
6,985
Phiếu bầu