Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Carrot Quest

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,516 Phiếu bầu)
Release :
Aug 09, 2019

Hướng dẫn

Kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu. Nhận tất cả ba củ cà rốt cho một số điểm hoàn hảo!

Nhấp và kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu màu cam. Thu thập tất cả ba củ cà rốt trên đường để đạt điểm tuyệt đối!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,516 Phiếu bầu)
Release :
Aug 09, 2019

Hướng dẫn

Kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu. Nhận tất cả ba củ cà rốt cho một số điểm hoàn hảo!

Nhấp và kéo các ô để tạo đường dẫn từ chú thỏ đến ô mục tiêu màu cam. Thu thập tất cả ba củ cà rốt trên đường để đạt điểm tuyệt đối!

4.0 Rating Star
4,516
Phiếu bầu