Chef Slash

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

Nhấp và kéo để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

3.6 Rating Star
43,357
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Trượt ngón tay của bạn để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

Nhấp và kéo để vẽ một đường xuyên qua thức ăn. Làm cho các phần bằng nhau để có được 3 sao.

3.6 Rating Star
43,357
Phiếu bầu