Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Concentration

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(687 Phiếu bầu)
Release :
Oct 19, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để lật nó lên. Bạn nhận được hai lần đoán mỗi lượt. Cố gắng ghép cùng một hình ảnh trên cả hai lần đoán. Nếu bạn không khớp, các thẻ sẽ lật ngược lại. Đảm bảo nhớ những hình ảnh bạn đã thấy.

Sau trò chơi, bạn sẽ nhận được điểm và nhận XP dựa trên tốc độ bạn xóa bảng. Bạn có thể chọn từ ba chủ đề khác nhau hoặc chơi trò chơi một hoặc hai người chơi. Trong một trò chơi hai người chơi, ai có nhiều trận đấu nhất sẽ thắng!

Nhấp vào một ô để lật nó lên. Bạn nhận được hai lần đoán mỗi lượt. Cố gắng ghép cùng một hình ảnh trên cả hai lần đoán. Nếu bạn không khớp, các thẻ sẽ lật ngược lại. Đảm bảo nhớ những hình ảnh bạn đã thấy.

Sau trò chơi, bạn sẽ nhận được điểm và nhận XP dựa trên tốc độ bạn xóa bảng. Bạn có thể chọn từ ba chủ đề khác nhau hoặc chơi trò chơi một hoặc hai người chơi. Trong một trò chơi hai người chơi, ai có nhiều trận đấu nhất sẽ thắng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jan 10, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(687 Phiếu bầu)
Release :
Oct 19, 2022

Hướng dẫn

Nhấn vào một ô để lật nó lên. Bạn nhận được hai lần đoán mỗi lượt. Cố gắng ghép cùng một hình ảnh trên cả hai lần đoán. Nếu bạn không khớp, các thẻ sẽ lật ngược lại. Đảm bảo nhớ những hình ảnh bạn đã thấy.

Sau trò chơi, bạn sẽ nhận được điểm và nhận XP dựa trên tốc độ bạn xóa bảng. Bạn có thể chọn từ ba chủ đề khác nhau hoặc chơi trò chơi một hoặc hai người chơi. Trong một trò chơi hai người chơi, ai có nhiều trận đấu nhất sẽ thắng!

Nhấp vào một ô để lật nó lên. Bạn nhận được hai lần đoán mỗi lượt. Cố gắng ghép cùng một hình ảnh trên cả hai lần đoán. Nếu bạn không khớp, các thẻ sẽ lật ngược lại. Đảm bảo nhớ những hình ảnh bạn đã thấy.

Sau trò chơi, bạn sẽ nhận được điểm và nhận XP dựa trên tốc độ bạn xóa bảng. Bạn có thể chọn từ ba chủ đề khác nhau hoặc chơi trò chơi một hoặc hai người chơi. Trong một trò chơi hai người chơi, ai có nhiều trận đấu nhất sẽ thắng!

4.4 Rating Star
687
Phiếu bầu