Connected Towers

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Để mở cổng và kích hoạt máy móc, hãy đẩy các tháp năng lượng có vòng tròn màu xanh lá cây về phía tháp có vòng tròn màu đỏ. Sau khi các tòa tháp được kết nối, vòng tròn màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây và có điện!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Để mở cổng và kích hoạt máy móc, hãy đẩy các tháp năng lượng có vòng tròn màu xanh lá cây về phía tháp có vòng tròn màu đỏ. Sau khi các tòa tháp được kết nối, vòng tròn màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây và có điện!

4.6 Rating Star
767
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Để mở cổng và kích hoạt máy móc, hãy đẩy các tháp năng lượng có vòng tròn màu xanh lá cây về phía tháp có vòng tròn màu đỏ. Sau khi các tòa tháp được kết nối, vòng tròn màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây và có điện!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Để mở cổng và kích hoạt máy móc, hãy đẩy các tháp năng lượng có vòng tròn màu xanh lá cây về phía tháp có vòng tròn màu đỏ. Sau khi các tòa tháp được kết nối, vòng tròn màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây và có điện!

4.6 Rating Star
767
Phiếu bầu