Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cookie Chomp

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(9,777 Phiếu bầu)
Release :
Mar 11, 2014

Hướng dẫn

Chạm vào ô vuông nơi bạn muốn quái vật di chuyển. Mục tiêu của bạn là ăn hết số bánh quy... nhưng khi đã ăn xong một chiếc bánh quy, bạn không thể quay lại ô vuông đó!

Bấm vào ô vuông mà bạn muốn con quái vật di chuyển. Mục tiêu của bạn là ăn hết số bánh quy... nhưng khi đã ăn xong một chiếc bánh quy, bạn không thể quay lại ô vuông đó!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(9,777 Phiếu bầu)
Release :
Mar 11, 2014

Hướng dẫn

Chạm vào ô vuông nơi bạn muốn quái vật di chuyển. Mục tiêu của bạn là ăn hết số bánh quy... nhưng khi đã ăn xong một chiếc bánh quy, bạn không thể quay lại ô vuông đó!

Bấm vào ô vuông mà bạn muốn con quái vật di chuyển. Mục tiêu của bạn là ăn hết số bánh quy... nhưng khi đã ăn xong một chiếc bánh quy, bạn không thể quay lại ô vuông đó!

4.1 Rating Star
9,777
Phiếu bầu