Cut the Rope: Time Travel

Hướng dẫn

Chạm và kéo qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là nhận được một viên kẹo cho mỗi Om Nom trong Cut the Rope: Time Travel.

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những thế giới sau này chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để ý đến các gai, bong bóng và miếng đệm nảy ở các cấp độ sau!

GỢI Ý: Để sử dụng đệm khí, hãy nhấn nó nhiều lần để tạo ra nhiều năng lượng không khí hơn nữa!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là nhận được một viên kẹo cho mỗi Om Nom trong Cut the Rope: Time Travel.

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những thế giới sau này chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để ý đến các gai, bong bóng và miếng đệm nảy ở các cấp độ sau!

GỢI Ý: Để sử dụng đệm khí, hãy nhấn nó nhiều lần để tạo ra nhiều năng lượng không khí hơn nữa!

4.3 Rating Star
609
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là nhận được một viên kẹo cho mỗi Om Nom trong Cut the Rope: Time Travel.

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những thế giới sau này chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để ý đến các gai, bong bóng và miếng đệm nảy ở các cấp độ sau!

GỢI Ý: Để sử dụng đệm khí, hãy nhấn nó nhiều lần để tạo ra nhiều năng lượng không khí hơn nữa!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là nhận được một viên kẹo cho mỗi Om Nom trong Cut the Rope: Time Travel.

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những thế giới sau này chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để ý đến các gai, bong bóng và miếng đệm nảy ở các cấp độ sau!

GỢI Ý: Để sử dụng đệm khí, hãy nhấn nó nhiều lần để tạo ra nhiều năng lượng không khí hơn nữa!

4.3 Rating Star
609
Phiếu bầu