Divide

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt gỗ. Cắt nó thành đúng số mảnh để giành chiến thắng.

Kéo chuột để cắt các khối gỗ thành từng mảnh.

Ở đầu trò chơi, nó sẽ cho bạn biết bạn có thể thực hiện bao nhiêu vết cắt (ở bên trái) và bao nhiêu mảnh bạn cần (ở bên phải). Bạn cần làm CHÍNH XÁC nhiều mảnh đó!

3.6 Rating Star
48,508
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để cắt gỗ. Cắt nó thành đúng số mảnh để giành chiến thắng.

Kéo chuột để cắt các khối gỗ thành từng mảnh.

Ở đầu trò chơi, nó sẽ cho bạn biết bạn có thể thực hiện bao nhiêu vết cắt (ở bên trái) và bao nhiêu mảnh bạn cần (ở bên phải). Bạn cần làm CHÍNH XÁC nhiều mảnh đó!

3.6 Rating Star
48,508
Phiếu bầu