Dodge

Hướng dẫn

Chạm vào bàn di chuột trên màn hình để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

Sử dụng chuột để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

4.7 Rating Star
14,903
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào bàn di chuột trên màn hình để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

Sử dụng chuột để lướt và tránh các ô vuông. Khi các ô vuông đi theo bạn, hãy di chuyển xung quanh để khiến chúng va chạm với nhau và ghi điểm!

4.7 Rating Star
14,903
Phiếu bầu