Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

World's Hardest Game 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(61,787 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(61,787 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ô vuông màu đỏ qua mê cung bóng đến khu vực cuối cùng. Bạn phải tránh những quả bóng màu xanh trong khi thu thập tất cả những quả bóng màu vàng. Chúc vui vẻ!

3.9 Rating Star
61,787
Phiếu bầu