Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Simon's Lab 2

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,005 Phiếu bầu)
Release :
Nov 01, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,005 Phiếu bầu)
Release :
Nov 01, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

3.9 Rating Star
3,005
Phiếu bầu