Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Factory Balls Christmas Edition

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,368 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Nov 25, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,368 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Nov 25, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

4.4 Rating Star
7,368
Phiếu bầu