Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Super Santa Kicker

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(35,683 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Dec 06, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đá ông già Noel. Chạm xa hơn để có cú đá mạnh hơn. Vượt qua các chướng ngại vật và vào ống khói để chuyển quà!

Hohoho! Đã đến lúc giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(35,683 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Dec 06, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để đá ông già Noel. Chạm xa hơn để có cú đá mạnh hơn. Vượt qua các chướng ngại vật và vào ống khói để chuyển quà!

Hohoho! Đã đến lúc giúp chú tuần lộc đá ông già Noel vào ống khói. Nhưng, nó không phải là dễ dàng. Bạn sẽ phải tìm ra cách đưa anh ta vượt qua các chướng ngại vật! Hãy nhắm mục tiêu bằng chuột của bạn (góc độ và sức mạnh) và nhấp để đá.

4.7 Rating Star
35,683
Phiếu bầu