Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Santa Run 3

Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(12,854 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Release:
Dec 07, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển ông già Noel chạy nhảy. Nhảy vào một chiếc xe để vào và nhảy lại khi bạn muốn ra ngoài. Đến nhà máy sản xuất đồ chơi ở Bắc Cực trước khi hết 60 giây!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển ông già Noel chạy nhảy. Nhảy vào một chiếc xe để vào và nhảy lại khi bạn muốn ra ngoài. Đến nhà máy sản xuất đồ chơi ở Bắc Cực trước khi hết 60 giây!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(12,854 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 30, 2024
Release:
Dec 07, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển ông già Noel chạy nhảy. Nhảy vào một chiếc xe để vào và nhảy lại khi bạn muốn ra ngoài. Đến nhà máy sản xuất đồ chơi ở Bắc Cực trước khi hết 60 giây!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển ông già Noel chạy nhảy. Nhảy vào một chiếc xe để vào và nhảy lại khi bạn muốn ra ngoài. Đến nhà máy sản xuất đồ chơi ở Bắc Cực trước khi hết 60 giây!

4.0 Rating Star
12,854
Phiếu bầu