Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pixel Quest: The Lost Gifts

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(9,224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Dec 03, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W hoặc Lên để nhảy và nhảy lại khi bạn đang ở trên không để thực hiện cú nhảy kép. Nhấn L để lao về phía trước trong một giây và nhấn S để bò dưới chướng ngại vật. Khám phá từng cấp độ để tìm những món quà Giáng sinh bị mất và đến được cánh cửa màu đỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W hoặc Lên để nhảy và nhảy lại khi bạn đang ở trên không để thực hiện cú nhảy kép. Nhấn L để lao về phía trước trong một giây và nhấn S để bò dưới chướng ngại vật. Khám phá từng cấp độ để tìm những món quà Giáng sinh bị mất và đến được cánh cửa màu đỏ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(9,224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Dec 03, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W hoặc Lên để nhảy và nhảy lại khi bạn đang ở trên không để thực hiện cú nhảy kép. Nhấn L để lao về phía trước trong một giây và nhấn S để bò dưới chướng ngại vật. Khám phá từng cấp độ để tìm những món quà Giáng sinh bị mất và đến được cánh cửa màu đỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W hoặc Lên để nhảy và nhảy lại khi bạn đang ở trên không để thực hiện cú nhảy kép. Nhấn L để lao về phía trước trong một giây và nhấn S để bò dưới chướng ngại vật. Khám phá từng cấp độ để tìm những món quà Giáng sinh bị mất và đến được cánh cửa màu đỏ.

4.5 Rating Star
9,224
Phiếu bầu