Feed Me Moar

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

4.5 Rating Star
10,073
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

4.5 Rating Star
10,073
Phiếu bầu