Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fox Adventurer

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,584 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2017

Hướng dẫn

Chạm vào các biểu tượng để thực hiện hành động. Chuyển từ ngày sang đêm để thay đổi môi trường. Nhấn nút nhảy để vượt qua chướng ngại vật. Tiếp cận chìa khóa và sau đó là cánh cửa để vượt qua cấp độ!

Giúp con cáo lấy chìa khóa và đến cửa. Nhấn mũi tên Lên để nhảy. Nhấn C để chuyển từ đêm sang ngày và thay đổi bố cục của môi trường. Ở các màn sau, nhấn B để đặt phó bản cho cáo nhảy lên. Nhấn V để xóa bản sao của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,584 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2017

Hướng dẫn

Chạm vào các biểu tượng để thực hiện hành động. Chuyển từ ngày sang đêm để thay đổi môi trường. Nhấn nút nhảy để vượt qua chướng ngại vật. Tiếp cận chìa khóa và sau đó là cánh cửa để vượt qua cấp độ!

Giúp con cáo lấy chìa khóa và đến cửa. Nhấn mũi tên Lên để nhảy. Nhấn C để chuyển từ đêm sang ngày và thay đổi bố cục của môi trường. Ở các màn sau, nhấn B để đặt phó bản cho cáo nhảy lên. Nhấn V để xóa bản sao của bạn.

4.1 Rating Star
3,584
Phiếu bầu