Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

FoxBot

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,456 Phiếu bầu)
Release :
Apr 30, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Cố gắng thiết lập các kỷ lục mới về thời gian và ít sự cố nhất trong cả chín cấp độ!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Cố gắng thiết lập các kỷ lục mới về thời gian và ít sự cố nhất trong cả chín cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,456 Phiếu bầu)
Release :
Apr 30, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Cố gắng thiết lập các kỷ lục mới về thời gian và ít sự cố nhất trong cả chín cấp độ!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Cố gắng thiết lập các kỷ lục mới về thời gian và ít sự cố nhất trong cả chín cấp độ!

4.3 Rating Star
5,456
Phiếu bầu