Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fractured

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,977 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Sep 25, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đến được cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Cẩn thận! Đừng rơi ra khỏi mép!

Mục tiêu của bạn là đến được cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Cẩn thận! Đừng rơi ra khỏi mép!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,977 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Sep 25, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đến được cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Cẩn thận! Đừng rơi ra khỏi mép!

Mục tiêu của bạn là đến được cổng thông tin ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Cẩn thận! Đừng rơi ra khỏi mép!

3.6 Rating Star
1,977
Phiếu bầu