Pursuit of Hat 2

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để tách một phần cơ thể. Làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại chiếc mũ của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để tách một phần cơ thể. Làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại chiếc mũ của bạn!

4.7 Rating Star
3,914
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để tách một phần cơ thể. Làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại chiếc mũ của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để tách một phần cơ thể. Làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại chiếc mũ của bạn!

4.7 Rating Star
3,914
Phiếu bầu